Banco de perrucas

Díptico informativo

A idea da creación do banco de perrucas surxe durante as entrevistas que mantemos as enfermeiras da Unidade de mama coas mulleres. Algunhas delas indicaban a súa preferencia por empregar unha perruca aínda tendo dificultades económicas para adquirila. Así tamén, mulleres que estaban a tratamento, expresaban o seu desexo de finalizar a quimioterapia e poder desfacerse da perruca. O Banco de perrucas inaugurouse en xaneiro de 2010 e dende o 1 de maio de 2010 ata o 30 de maio de 2012 respostamos 172 solicitudes.

O noso agradecemento a todas aquelas persoas que colaboran realizando donacións de perrucas ó Banco xa que son as que fan posible que poidamos respostar as solicitudes que recibimos.

Número de pacientes ano

Idades

Diagnósticos