Coidados durante quimioterapia

Antes de iniciar a quimioterapia

 • É importante realizar unha visita ao seu dentista co obxectivo de realizar unha limpeza da cavidade oral e resolver problemas de caries, encías ou dentaduras axustadas antes de iniciar o tratamento.
 • É recomendable acudir ao podólogo para que lle revise os pés, as uñas mal cortadas, as durezas, gretas, etc. A quimioterapia adoita afectar á pel e uñas das mans e os pés. Continúe durante o tratamento con visitas periódicas.

Durante o tratamento de quimioterapia

 • Beber abundante auga.
 • Manter unha boa hixiene diaria e lavar as mans con frecuencia.
 • Non realizar unha manicura agresiva.
 • Evitar feridas. Teña coidado ao rascarse, pode provocarse feridas que se poden infectar.
 • Descansar e durmir o suficiente, así como deitarse e levantarse de forma gradual, sen brusquidade.
 • Dar paseos frecuentes ao aire libre, na medida das súas posibilidades.
 • Evitar o contacto con adultos e nenos enfermos, con tose, con febre, con diarrea ou con erupciones na pel.
 • Manter o seu peso e evitar o adelgazamento e o sobrepeso excesivo. Hai medicamentos que poden producirlle un aumento de apetito e de peso.
 • Evitar comer en exceso o día da administración do tratamento. É importante almorzar ben e evitar comer alimentos moi condimentados.
 • Evitar cociñar e estar en lugares con cheiros moi fortes os días próximos á administración do tratamento
 • Evitar fumar e tomar bebidas alcohólicas.
 • Tomar soamente o tratamento indicado polo seu médico. É moi importante non automedicarse. A aspirina esta totalmente contraindicada (Salvo que o seu médico aconséllella).
 • Consultar co seu médico:
  • Se pode ter flores, animais domésticos no seu domicilio, e estar en contacto con terra removida, xardíns e hortos. (Non é aconsellable para pacientes inmunodeprimidos).
  • O exercicio físico que pode realizar, as actividades que lle limita e se pode seguir realizando o seu traballo habitual.
  • Se pode recibir vacinas.