Alimentación

Que é a alimentación? Que é a nutrición?

A alimentación consiste na obtención, preparación e inxestión dos alimentos. É a forma de proporcionar ao organismo os alimentos que lle son indispensables voluntaria e conscientemente. A alimentación depende das necesidades individuais, dispoñibilidade de alimentos, cultura, relixión, aspectos socioeconómicos, etc.

A nutrición é o conxunto de procesos polos que o organismo utiliza, transforma e incorpora as sustancias químicas contidas nos alimentos, que son os materiais necesarios e esenciais para o mantemento da vida. A nutrición é un proceso involuntario, non consciente.