Prevención do linfedema

 1. Hixiene persoal e vestimenta.
  Unha das principais defensas, do noso organismo, contra as infeccións e as agresións externas é a pel, por iso deberemos esmerarnos no seu coidado e mantela en perfecto estado. Para iso é importante:
  • Extremar a hixiene da pel, empregar na súa limpeza xabóns neutros. Secar ben todo o brazo sen esquecer os pliegues cutáneos e as zonas entre os dedos. A continuación aplicar unha crema hidratante, tamén se debe aplicar antes de deitarse, unha pel ben hidratada é unha pel sa. Utilizar auga tépeda ao ducharse ou lavarse.
  • Evitar a roupa apertada, sobre todo nos puños e zona de flexión do cóbado, ombreiro e peito. O suxeitador debe ter unhas tiras anchas e acolchadas.
  • Así mesmo non debemos levar aneis, reloxo ou pulseiras que aperten.
  • O bolso levalo no brazo contrario.
  • Utilizar crema depilatoria (probando sempre na axila non afectada para comprobar que non é alérxica) ou maquinilla eléctrica masculina para depilar a axila. Non utilizar coitela, cera, láser ou produtos cosméticos irritantes.
  • Coidado ao cortarse as uñas. Se se fai a manicura utilice as súas propias tesoiras e limas para evitar posibles contagios, e despois lavese as mans cun produto antiséptico. Non cortar as cutículas, empujelas cara atrás cun palito de naranjo.
  • Evitar extraccións de sangue, toma de tensión, acupuntura, administración de medicamentos ou vacinas no brazo afectado. Non facer tatuaxes.
  • Ao descansar, manter o brazo no alto apoiado nun coxín. Na cama tamén é recomendable pór unha almofada para elevar o antebrazo e a man.
 2. Prevención no fogar
  • Evite a calor ou frío intenso.
  • Utilizar luvas para protexer a man.
  • Non utilizar deterxentes fortes ou lixivia, se os utiliza use sempre luvas de goma.
  • Non levar pesos excesivos (non máis de 1Kg de peso), o mellor é levar un carriño suxeito coa outra man.
 3. Deporte
  • Realizar unha táboa de exercicios, tonifica os músculos axudando á circulación de retorno e mellorando a evacuación do linfedema.
  • Todos os exercicios realizaranse coa maior relaxación posible.
  • Deben ser exercicios pausados evitando o cansazo muscular e con amplitude.
  • Deberán realizarse diariamente (dous ou tres veces ao día).
  • Os exercicios non deben provocar dor.
  • Ao finalizar repousar o brazo no alto, apoiado sobre un coxín.
  • A natación é o deporte que máis beneficios achega á prevención do linfedema, xa que se realizan os movementos do brazo de forma lenta e contra a resistencia da auga.