Prevención do linfedema

Nesta sección poderá ver e realizar os exercicios para previr o linfedema a través duns videos explicativos que creamos.

Nesta sección encontrará uns videos explicativos sobre exercicios físicos que pode realizar para previr o linfedema.