Que é o linfedema e por que se forma?

Que é o linfedema?

A palabra edema procede do grego (oideema) e significa hinchazón. O edema é un estado de hinchazón visible e palpable nunha parte do corpo causada por un aumento de líquido no espazo existente entre as células dos tecidos. Na maioría das veces, os edemas aparécense no espazo existente entre os músculos e a pel, ou sexa son superficiais. Cando o líquido que se acumula débese a un fallo do sistema linfático chamarémolo linfedema.

Por que se forman os linfedemas?

Os linfedemas segundo a súa orixe orixínanse de dúas formas diferentes. Os linfedemas primarios son debidos a un defecto congénito, a persoa nace con poucos vasos linfáticos ou se desenvolven dunha maneira defectuosa, polo que a circulación linfática é moi pequena. Nestes casos os linfedemas poden aparecer na infancia, ou desenvolverse máis tardíamente. A maioría dos pacientes con linfedema primario son mulleres.

Os linfedemas secundarios aparecen naquelas persoas, que nun principio o seu sistema linfático drenaba perfectamente, e que por causa dun trastorno, lesión ou enfermidade prodúcese unha insuficiencia provocando o edema. As causas poden ser: a cirurxía, radiación, as infeccións ou traumatismos.

Como evolucionan os linfedemas?

Os linfedemas, se non se tratan, van ir evolucionando progresivamente aumentando o seu tamaño e volvéndose cada vez máis duros a causa do aumento das proteínas no brazo. A súa evolución podémolo dividir en tres fases:

  1. Fase 1 ou fase reversible na cal o edema é brando, se apertamos cun dedo sobre a pel fórmase unha concavidade que se denomina fovea. O edema desaparece ou redúcese se pomos o brazo no alto.
  2. Fase 2 ou fase espontaneamente irreversible, nesta fase o brazo con edema vaise volvendo cada vez máis duro debido ao aumento das proteínas que se van fibrosando. Ao pór o brazo no alto o edema xa non desaparece nin diminúe.
  3. Fase 3 ou fase de elefantiase, nesta fase o brazo adquire unha forma e tamaño parecida á trompa dun elefante xa que a pel endurécese e engruesa.

Como previr o linfedema?

Si, pódese previr o linfedema seguindo estes tres puntos:

  • Primeiro, colocación do brazo nunha posición de drenaxe no período postquirúrgico inmediato.
  • Segundo, seguir unha serie de medidas hixiénicas e coidados persoais.
  • E terceiro, a realización dunha serie de exercicios diarios.

A prevención vai ir dirixida a evitar o aumento de produción de linfa e a evitar o obstruir a circulación linfática.