Unidade de Mama

Hospital Abente y Lago - A Coruña

Esta páxina de información foi financiada polo Fondo de Investigación Sanitaria (ISCIII). Proxecto de investigación “Educación multimedia integrada nun programa de educación para a saúde no cancro de mama” (PI 10/027616).