Cancro de mama hereditario

Os xenes que herdamos dos nosos pais condicionan as nosas características físicas e o desenvolvemento de enfermidades. Así, podemos herdar un risco máis alto de desenvolver cancro de mama se temos unha alteración nun dos xenes BRCA1 e BRCA2, os cales son a causa de cancro de mama hereditario e poden aumentar tamén o risco de cancro de ovario.

É importante saber que o 85% das mulleres que desenvolven cancro non teñen antecedentes familiares e que menos do 1% das mulleres (1 muller de cada 100) teñen alto risco de desenvolver cancro de mama.

Que pacientes son candidatas para realizar o estudo xenético?

As persoas candidatas para a realización do estudo son as que presentan elevada sospeita de predisposición hereditaria ao cancro:

 1. Familia con 3 ou máis familiares directos afectados con cancro de mama e/ou ovario.
 2. Familia con 2 familiares directos pero coas seguintes características:
  • Ambas as pacientes foron diagnosticadas antes de cumprir 50 anos
  • Unha das afectadas ten cancro de mama e a outra ten cancro de ovario
  • Un dos dous familiares afectados é home
  • Unha das dúas afectadas desenvolveu cancro bilateral
 3. Pacientes sen historia familiar pero con diagnóstico antes dos 30 anos, ou pacientes diagnosticadas de cancro bilateral antes dos 40 anos, ou pacientes diagnosticadas de dobre tumor de mama e ovario a calquera idade.

O obxectivo da proba é pescudar se existe un xene alterado na familia. Antes de realizalo é necesario discutir o que implica para a muller e os membros da familia o resultado da proba que pode dar tres tipos de resultado, positivo, negativo e non informativo.

O test realízase cunha mostra de sangue dun familiar que tivese cancro de mama ou cancro de ovario.

Que pasa se ten un xene afectado?

O tipo de atención que vai recibir dependerá do nivel de risco estimado. Se se estima que ten un risco elevado recibirá apoio psicolóxico e información e discutirá co equipo os riscos e beneficios das opcións a seguir segundo as súas necesidades individuais:

 1. Seguimento periódico coa realización de mamografías e/ou resonancia magnética
 2. Cirurxía profiláctica coa realización de dobre mastectomía. Esta cirurxía reduce o risco nun 90% e antes da súa realización falará co cirurxián a opción da reconstrución.