Que é a linfa e o sistema linfático?

Que é a linfa?

A palabra linfa provén do latín (lympha), que nos indica o seu aspecto acuoso. A linfa é un líquido claro, lixeiramente esbrancuxado ou amarelo (cando esta cargado de graxa). A súa composición é do 90% de auga e o resto son proteínas, graxas, células mortas, bacterias e células malignas no caso dun cancro.

A linfa atópase no espazo intersticial (prelinfa) e no sistema linfático.

Como se forma a linfa?

O sangue circula polas arterias, ao chegar aos capilares arteriais sae ao espazo intersticial líquido, oxigeno e os nutrientes que alimentasen ás células. Nos capilares venosos reabsórbese gran parte do líquido e restos do metabolismo celular. O líquido restante é reabsorbido polos capilares linfáticos que o dirixen cara aos vasos linfáticos, os cales desembocan nas veas á altura do pescozo (vea subclavia).

E o sistema linfático, que é?

O sistema linfático é un sistema de transporte que circula paralelo ás veas, completando ao sistema circulatorio do corpo. O sistema linfático esta composto por:

Os capilares linfáticos, os vasos ou colectores linfáticos, os troncos linfáticos e os ganglios linfáticos.

Os capilares linfáticos son o inicio do sistema linfático e atópase distribuídos por case todo o organismo. Os capilares teñen forma de dedo de luva, que se manteñen rectos polos filamentos de Link. Desde o punto de vista desta guía é importante apuntar que no brazo existe, a nivel subcutáneo, unha extensa rede de capilares linfáticos que utilizaremos para reabsorber a edema durante as manobras da drenaxe linfático.

Os capilares linfáticos vanse a ir unindo até formar os vasos linfáticos que transportasen a linfa. Os vasos linfáticos teñen unha serie de válvulas para impedir o retroceso da linfa. O espazo entre dúas válvulas chámase linfanxión. Estas válvulas impiden que a linfa retroceda.

Os vasos linfáticos vanse unindo formando dous grandes troncos que levan a linfa, en sentido ascendente, até desembocar nas veas subclavias. Os dous grandes troncos son o conduto torácico que transporta a linfa dos membros inferiores, do tronco e do brazo esquerdo desembocando na vea subclavia esquerda. E o conduto linfático dereito, que transporta a linfa do brazo e peito dereito até a vea subclavia dereita.

Interpostos nos vasos linfáticos, atópanse os ganglios linfáticos. O seu número é variable, entre 600 e 700 ganglios, e depende de cada persoa. Atópanse xeralmente reunidos en grupos en forma de acios. As zonas máis importantes de ganglios linfáticos son a cabeza, axilas, ínguas e vísceras. Entre outras funcións actúan como filtros depurando a linfa e teñen un papel moi importante no sistema inmunitario na defensa ante as infeccións.

Como circula a linfa?

Hai varios factores que permiten que a linfa circule polo interior dos vasos linfáticos.

Os linfanxións ao estar cheos de linfa contráense automaticamente levando a linfa cara ao seguinte linfanxión, e así sucesivamente. Outro factor, é a contracción dos músculos ao movernos o que fai que a linfa circule máis rapidamente. O recomendable é realizar un exercicio suave.

Outros factores son as pulsacións das arterias veciñas, que activan a contracción dos linfanxións, e os movementos respiratorios que realizan un efecto aspirante do abdome e da caixa torácica.